Povišeni krvni tlak

Povišeni krvni tlak u trudnoći

Neke žene mogu imati povišeni krvni tlak i prije nego što zatrudne, ali se može prvi put pojaviti tijekom trudnoće.

Povišeni krvni tlak prije trudnoće trebao bi se regulirati bez obzira na to planira li žena trudnoću ili ne. Problem je u tome što je hipertenzija bolest kod koje nema boli, a najčešće ni zabrinjavajućih simptoma, pa žene često i ne znaju da im je tlak povišen, ili one koje znaju, tomu ne posvećuju previše pozornosti – ni kontroli niti liječenju jer im na početku ne čini veće poteškoće. Žene koje planiraju trudnoću, a liječe se od povišenoga tlaka, trebale bi prije nego što zatrudne obaviti pretrage kako bi znale u kakvom su im stanju bubrezi, krvne žile i srce te zajedno s liječnikom procijeniti postoji li rizik za zdravlje buduće majke ako ostane trudna i može li trudnoća još vise ugroziti njezino zdravije ili zdravije budućega djeteta. Svi lijekovi za liječene hipertenzije ne mogu se sa sigurnošću primjenjivati tijekom trudnoće, pa je katkad potrebno promijeniti ili prilagoditi antihipertenzivnu terapiju.

Trudnice koje prije trudnoće znaju da imaju povišeni krvni tlak, trebale bi se što prije javiti liječniku i provjeriti je li pravilno reguliran i u kakvom su im stanju vitalni organi. Najčešće se razlog hipertenzije ne zna i riječ je o tzv. esencijalnoj hipertenziji, no može biti povezana i s nepravilnim funkcioniranjem bubrega ili nekim metaboličkim bolestima. I kod takvih su žena potrebne pretrage jer se mora provjeriti koliko je dobro hipertenzija regulirana i jesu li možda oštećeni vitalni organi. Može se očekivati da će se, bez dodatnih komplikacija, krvni tlak sniziti kod trećine trudnica, kod trećine će se povisiti, a kod trećine se neće mijenjati.

Povišeni krvni tlak u trudnoći razmjerno je česta komplikacija u desetak posto žena. Simptomi se obično pojavljuju potkraj drugoga i u trećem tromjesečju. Zdravlje majke i djeteta ovisi o razdoblju kada se simptomi pojave te o njihovu intenzitetu. Što su raniji i što su izraženiji, lošiji je utjecaj na majku i dijete. Uzrok bolesti nije do kraja razjašnjen. Prema nekim teorijama kod trudnica s hipertenzijom nema inače normalne fiziološke promjene spiralnih arterija u maternici. Budući da se utjecaj povišenoga krvnoga tlaka očituje i na žilama, moguć je ultrazvučni pregled oko 20. tjedna trudnoće koji može pokazati ima li već promjena na važnim krvnim žilama, to jest kakav je protok arterijske krvi prema posteljici. Ako su zahvaćene i žile koje opskrbljuju maternicu i posteljicu, javlja se karakterističan ultrazvučni zapis koji se naziva notching. Povišeni krvni tlak može uzrokovati promjene u posteljici koje mogu poremetiti normalan razvoj djeteta, a posljedica je rođenje nedostaščeta, tj. djeteta niske porođajne težine za svoju gestacijsku dob. Ako je poremećena funkcija posteljice, kraj trudnoće i porođaj mogu se zakomplicirati zbog pomanjkanja kisika u maternici, pa je u takvim slučajevima potreban intenzivniji nadzor majke i djeteta. Kako hipertenzija može utjecati i na rast djeteta, takve se trudnoće često moraju dovršavati ranije jer plod pati od pomanjkanja kisika. Kod takvih je trudnoća češći carski rez.

Pročitajte: Posteljica i njena uloga