Drugo porođajno doba

Drugo porođajno doba

Kad je ušće potpuno otvoreno, znak je da počinje drugo porođajno doba, koje završava rođenjem djeteta. Obično kod prvorotkinje traje sat do dva, a kod višerotkinje 20 do 40 minuta. Za razliku od prvog porođajnog doba u kojem  rodilja ne sudjeluje aktivno, ovo je doba kada aktivno  sudjeluje napinjanjem trbušne muskulature.

Kao što je već rečeno, paralelno s otvaranjem ušća maternice rotira se i djetetova glavica te se postupno spušta.

Zato rodilja prema kraju porođaja sve češće ima osjećaj pritiska na debelo crijevo tada se zapravo gura glavica. U to doba trudovi su malo rjeđi i  omogućuju majci da se između tiskanja odmori, a djetetu da se oporavi jer je u trudu manja opskrba kisikom.

Za pravodobno i optimalno dovršenje drugoga porođajnog doba rođenje djeteta potrebno je aktivno sudjelovanje majke. Liječnik će na temelju pregleda ocijeniti kada je pravi trenutak za tiskanje. Do tada rodilja treba “prodisati” trudove što je katkad jako teško jer je djetetova glavica instinktivno tjera na tiskanje. Nije dobro prerano početi tiskati dok je još glavica visoko jer se tada djetetu, ako se ne rodi brzo, može smanjiti dotok kisika. Zato je u tom razdoblju osobito važna suradnja rodilje i osoblja u rađaonici. Svakoj se rodilji unaprijed objasni kako je najbolje tiskati te je usporedno s tiskanjem babica vodi i govori što treba učiniti da bi porođaj uspješno završio. 

Kad dođe vrijeme za tiskanje, rodilja treba pričekati trud ne treba tiskati izvan truda jer se tada treba odmarati i skupljati snagu za sljedeći trud. Kad se osjeti dolazak truda, treba uzeti puna pluća zraka (kao da će se zaroniti pod vodu), zadržati ga u plućima, zatvoriti oči i staviti glavu na prsa. Tu joj može pomoći i partner ili osoba koja je s njom. Rukama se najčešće drži za držače rađaonskog stola i vuče ih prema sebi, ili se drži  za potkoljenice koje također vuče prema sebi. Sve to zvuči komplicirano, ali jednostavno je i osoblje će u svakom trenutku savjetovati rodilji što treba učiniti.

Tiskati treba što duže, a kada se rodilji učini da joj nestaje zraka, ispušta ga, uzima novi i ponavlja postupak. Tako treba izdržati sve dok traje trud. Važno je također ne ispuštati zrak jer se tako gubi snaga tiskanja.

Rodilja tiska tako da napne trbušne mišiće kao da radi trbušnjake, te stišće debelo crijevo kao kod tvrde stolice. Tiskanjem majka malo-pomalo pomiče djetetovu glavicu prema dolje, izvan porođajnog kanala. Ta se faza može skratiti i pomoći majci da prođe brže.

Rođenjem djeteta završava drugo porođajno doba. Nakon toga slijedi odljuštenje i rađanje posteljice.

PRVO POROĐAJNO DOBA